Aanvraagprocedure

Het verzoek 
 • Het verzoek wordt ingediend op het hiervoor bestemde aanvraagformulier.  
 • De aanvraag wordt ingediend door een professionele hulpverlener, de hulpverlener voegt een toelichting toe aan de aanvraag.
 • Deze ­deskun­dige (geestelijk verzorger, arts, consulent, maatschappelijk werker, ergotherapeut enz.) onderbouwt de psychische, sociale en/of medische situatie en de noodzaak van gevraagde kosten.  
 • Het betreft kosten die een directe relatie met de problematiek hebben en waarvoor geen beroep op een voorliggende voorziening kan worden gedaan.
 • Een bijdrage is alleen mogelijk om een doelmatige oplossing te realiseren.
 • Het gaat om een eenmalige verstrekking.
 • De hoogte van het bedrag wordt per situatie bepaald.
 • Er wordt rekening gehouden met de financiële omstandigheden (vermogen/inkomen).
 • De bijdrage wordt in principe overgemaakt naar de instantie die het verzoek indient.
 • Er wordt geen bijdrage voor inkomstenondersteuning, schulden, waarborgsommen en studie verstrekt.
 
Overige informatie
 • Alleen aanvragen die zijn voorzien van de bewijsstukken, zoals genoemd in het aanvraagformulier worden in behandeling genomen.
 • Er wordt gestreefd om binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing te nemen. 
 • De hulpverlener wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing.


Bereikbaarheid en besluitvorming tot en met augustus
In verband met de hoeveelheid aanvragen en de zomervakantie, duurt de afhandeling van de aanvragen tussen de 6 en 12 weken. De besluitvorming kan langer duren dan u van ons gewend bent. Wij verzoeken u zorgvuldig na te gaan of u uw aanvraag compleet heeft ingediend, dit bespoedigt de besluitvorming.
Op het 
aanvraagformulier kunt u lezen welke informatie u dient op te sturen. 

Ook willen we u vragen bij urgente aanvragen, die binnen enkele weken een reactie vragen, een ander fonds aan te schrijven. 

Als u eerst wilt overleggen over een aanvraag voor een cliënt, wilt u dan mailen naar: info@vanheumendesitter.nl en een terugbelverzoek plaatsen?

Van 12 juli t/m 6 augustus en 16 t/m 18 augustus zijn wij volledig gesloten.
Uw aanvraag wordt na deze periode behandeld.
Wij zijn tot september 2021 beperkt telefonisch bereikbaar.


LET OP belangrijk:

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke per 25 mei 2018 inging, geeft u op het moment dat u een aanvraag indient direct toestemming voor het gebruik, inzien en verwerken van uw persoonsgegevens door De Van Heumen - de Sitter Stichting.